Inför vecka 36

Ämnen:

Engelska: 
Vi startar upp terminen med muntliga presentationer/intervjuer av varandra samt diagnostiska test för att stämma av nivån.

Franska:
Ord och fraser som eleverna har skrivit i sina skrivböcker. Läxan är till onsdag nästa vecka.

Matematik:
Vi har diskuterat mål, förmågor, olika arbetsmetoder. Eleverna har fått börja arbeta med blandad taluppfattning

NO:
Vi arbetar med kemins grunder, atomer, molekyler, kemiska föreningar mm. På fredag 4 september kommer vi att ha ett prov, eleverna har fått ut vilka sidor i läroboken som provet omfattar och här finns länken till den informationen.

 

Tyska:
Läs på glosorna och hälsningsfraserna som delades ut på lektionen. Öva både uttal och stavning. Läxa till varje torsdag! Den förhörs muntligt eller skriftligt.