Inför vecka 40

Allmänt:

Tema Flykting
Under torsdagens sista pass ägnade vi oss åt ett minitema om flyktingkrisen.  Ämnen vi tog upp var varför man flyr, varifrån, hur flykten går till, vad man tar med sig om man tvingas fly, vilka som räknas som flyktingar. Vi pratade, diskuterade, gjorde övningar, såg film, lyssnade på radioreportage. Det blev en intensiv lektion med många tankar och känslor i alla klasser.

Period 2
Nu börjar vi period två under höstterminen, det innebär att eleverna kommer att byta två ämnen som avslutats och börja med två nya ämnen inom de två block vi läser, sv/so/no och bild/slöjd/teknik. Se schemafil under kategorin schema i bloggen.

Ämnen:

Idrott:
Se länk för kommande veckas planering

Matematik:
Eleverna har gjort en diagnos i veckan på det vi arbetat med, taluppfattning. Jag har rättat den och eleverna har fått se vad de eventuellt har kvar att arbeta med på E-nivå innan provet v41. Vi ägnade en lektion till uppföljning av den då vi gick igenom och diskutera varje uppgift.. Vissa elever behövde inte vara med på genomgången eftersom de kändes klara med motsvarande mål och fick istället arbeta vidare. Fråga gärna era barn hur det gick för dem på diagnosen eller maila mig.

NO:
Nu har vi precis avslutat period 1,NO. Kul att få läsa hur eleverna tycker Tyresö kommun ska satsa på ekologisk hållbarhet. Nästa gång klassen har gemensam NO är först i januari. De elever som av olika anledningar inte klarat eller visat kunskaper motsvarande de kunskapskrav som förväntats har möjlighet att på egen hand, men med vår hjälp, komplettera för att klara målen. Rekommenderar studietid och läxläsning.

SO:
Vi startar med Historia där det första arbetsområdet kommer att vara Egypten. Se planering under SO

Tyska:
Till torsdag:Läxa är häftet som delades ut på lektionen. Du ska kunna personliga pronomen på tyska och böja haben och sein efter person.. Titta gärna på youtube-klippet som handlar om detta.