SPANSKAPROV 10/12

KAN DU?

  • Hälsningsfraserna

  • Siffror

  • Datum, dagar, månader

  • Färger

  • Adjektivens böjning

  • Artiklarna (singular- plural, bestämd- obestämd)

  • Verbböjningar i presens (-ar, – er, -ir), samt verbet ”tener”

  • Personliga pronomer

  • Släktorden

  • För mer info se: https://docs.google.com/document/d/10cbUdlgn4CWyzyUCOR7ATjpffP3A9I8QD5uO26-qE3Q/edit#heading=h.fq08qla1apjb