inför vecka 5

NO

Det ämnesövergripande arbetet i  Sv/Fy fortlöper. I dag, fredag, har eleverna gjort ett test på delar av begreppen inom ellära, samt lämnat in en labrapport. De har också haft sin sista lektion inför den muntliga redovisningen som de ska genomföra på onsdag den 3/2. Eleverna ska då hålla ett informerande tal om ett ämne inom elläran som  de själva valt.  Nästa vecka kommer vi gå vidare med kraft och rörelse.

 

Matematik

Eleverna arbetar individuellt.

Uppföljning diagnosen /fördjupning

 

English

We have started a new project about animals: Endangered animals, Wildlife and Animal rights.    Planering

 

Studieteknik 

Inbjudan till skoldatateket:

9/3 kl. 17.30-20.00

Studieteknik och alternativa verktyg för föräldrar                  

OBS! Anmälan genom skolan                                                

Genomgång av hjälpmedel för läs-, skriv-, matematik- och koncentrationssvårigheter

Tips om läs-, skriv- och studieteknik med hjälpmedel

Målgrupp: föräldrar till barn i grundskolan som har inlärningssvårigheter

Kursledare: Åsa Öfors, specialpedagog

Max antal deltagare: 10

Sista anmälningsdag: 26 februari
Hör av er till johanna.karlsson@utb.tyreso.se om ni vill anmäla er!

Inför vecka 4

Matematik:

Vi fortsätter med procent, eleverna kommer ha diagnos på måndag.

NO:

Vi kör vidare med elektricitet och informerande tal inom Sv/Fy. Eleverna kommer att ha ett skriftligt  förhör på elektricitet på fredag. Alla elever har tillgång till material på inläsningstjänst. Förberedelse: Fysikspektrum sid 25-39, eller Fysikspektrum light sid 19-27.

Labbrapporten, uppgift 4 inlämning senast fredag. Mer info hittar du i Sv/Fy PP

Idag har eleverna valt ett ämne till uppgiften “informerande tal” denna uppgift ska redovisas v 5.

English:

We start a new topic – Animals. You will work with Wildlife, Animals in danger, Extinguished animals and Animals rights.

Franska:

Arbeta med följande underlag;
Dialog om tid

Hur mycket är klockan

Instuderingsfrågor

 

Spanska:

Eleverna arbetar med ord för utseende, kroppsdelar och färger samt förbereder sig för den muntliga och skriftliga redovisningen17/2

Tyska:

Läxa till onsdag: Titta på filmen om svaga verb https://www.youtube.com/watch?v=JUCvsYKKpVA&list=PLvp8wICrntGpIgsucQVVonmmzyhUe6xTy&index=6 . Läs också sid. 124-126 i övningsboken och lär in böjningsformerna.