Inför vecka 18

Välkomna till informationsmöte om gymnasievalet torsdag 4:e maj  kl 18.30.

Bild

Veckans bildlektion utgår pga ledighet 1:a Maj. Många i klassen är inte klara med uppgiften Skulptur/offentlig konst, eftersom att ni missat en bildlektion pga påskledighet. Ni får därför arbeta färdigt med den uppgiften v.20.

Ma

Vi fortsätter med bråk och procent. Uppföljning diagnosen

Grund/Fördjupning

Prov v 19

LPP

NO

Torsdag Kemiprov, du som inte skrev så bra på läxförhöret behöver arbeta lite extra för att komma ikapp. Eleverna och jag har gått igenom följande dokument:

Att kunna

Lpp och övrigt material finns i classroom.
Eftersom en lektion går bort 1 maj kommer ni få kemi halva tekniklektionen på onsdag morgon, eftersom Rolando berättade att ni börjar bli klara med er uppgift där.

Engelska

We keep reading the book “The perks of being a wallflower”. Deadline for this Friday was log 2. Deadline for next Friday is log 3.

SO

Vi avslutar området Den kristna kyrkan.

Prov på fredag 5/5. Planering finns här:

Den kristna kyrkan

SV

Vi arbetar vidare med språkhistoria. På fredag blir det förhör på fornsvenska.

Planering svenska

Teknik

Vi är klara med konstruktionen (högtalare) och eleverna ska redovisa sitt arbete.

Tyska

Prov v. 19 (står även i LPP:n från januari).

Inför vecka 17

Välkomna till informationsmöte om gymnasievalet torsdag 4:e maj  kl 18.30.

Info från specialpedagogen

Nu finns återigen möjlighet för dig som har läs- och skrivsvårigheter att komma till skoldatateket och blir registrerad användare av talboksbiblioteket, Legimus. Hör av dig till specialpedagog Johanna Karlsson om du vill veta mer. johanna.karlsson@utb.tyreso.se

Matematik

Vi fortsätter med bråk och procent

Torsdag Diagnos E-nivå LPP

NO

Vi jobbar vidare med Kolföreningar. Prov v 18

Labbrapporten, aktivt kol inlämnad på onsdag, Vi påbörjar den tillsammans i veckan.

Engelska

We’re reading the book “The perks of being a wallflower”. Deadline for log 2 is on Friday.

SO

Vi fortsätter med det sista SO-ämnet, religion.

Vi ska framförallt läsa om islam, men startar med en rest från sjuan: Den kristna kyrkan. Planering finns här:

Den kristna kyrkan

Svenska

Vi har påbörjat ett tema kring språkhistoria. På måndag blir det ett förhör om “Runskrift”. Planering svenska

Teknik

Vi är klara med konstruktionen (högtalare) och eleverna ska redovisa sitt arbete.

Tyska

Läxa till torsdag v. 17: Vi tränar på prepositioner som styr ackusativ och dativ. Du ska veta vad prepositionerna heter, vad de betyder och hur de används. Övningsbok sid.133 (gula rutan) + sid.137 (gula rutan). Titta även på filmen Prepositioner som styr ackusativ och dativ. (t.o.m 1.38 in i filmen). Lär dig rabbla prepositionerna med hjälp av sångerna!